Informacje o studiach


WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY UW
Kierunek: orientalistyka
Specjalność: koreanistyka
Studia pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność koreanistyka trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.
Studia drugiego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność koreanistyka trwają 2 lata (4 semestry), i kończą się nadaniem tytułu magistra.

Programy studiów:
Plany zajęć:
Organizacja roku akademickiego 2015/2016:
[Nowy] Organizacja roku akademickiego 2016/2017:
Rekrutacje
Regulamin